รายนามผู้บริจาคร่วมลงขันซื้อเสื้อชูชีพ

  1. 2/4/2554 - คุณปรเมศวร์ มินศิริ บริจาค 3,800 บาท ซื้อได้ 20 ตัว ให้กับ แพทย์และ อาสาสมัคร
  2. 3/4/2554 - คุณณัฐกานต์ เกษกำธร บริจาค 950 บาท บริจาคซื้อ 5 ตัว
  3. 3/4/2554 - ด.ญ. อารีรัตน์ เกษกำธร บริจาค 100 บาท (น่ารักมากๆ นะครับ...พี่ปรีดาชมเองครับ)
  4. 3/4/2554 - คุณรุจิเรศ - ธิดารัตน์ บริจาค 3,800 บาท ซื้อได้ 20 ตัวครับ
  5. 3/4/2554 - มีผู้บริจาคทีเต๊นท์อาสาดุสิต 20,000 บาทครับ
สรุปจำนวนเงิน :

1. มีเงินบริจาคอยู่ที่ เต๊นท์อาสาดุสิต 20,000 บาท
2. ในมูลนิธิ OpenCARE 4,850 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น