รายนามผู้บริจาคร่วมลงขันซื้อเสื้อชูชีพ

  1. 2/4/2554 - คุณปรเมศวร์ มินศิริ บริจาค 3,800 บาท ซื้อได้ 20 ตัว ให้กับ แพทย์และ อาสาสมัคร
  2. 3/4/2554 - คุณณัฐกานต์ เกษกำธร บริจาค 950 บาท บริจาคซื้อ 5 ตัว
  3. 3/4/2554 - ด.ญ. อารีรัตน์ เกษกำธร บริจาค 100 บาท (น่ารักมากๆ นะครับ...พี่ปรีดาชมเองครับ)
  4. 3/4/2554 - คุณรุจิเรศ - ธิดารัตน์ บริจาค 3,800 บาท ซื้อได้ 20 ตัวครับ
  5. 3/4/2554 - มีผู้บริจาคทีเต๊นท์อาสาดุสิต 20,000 บาทครับ
สรุปจำนวนเงิน :

1. มีเงินบริจาคอยู่ที่ เต๊นท์อาสาดุสิต 20,000 บาท
2. ในมูลนิธิ OpenCARE 4,850 บาท

นำเสื้อชูชีพ 40 ตัวแรกมอบให้คณะแพทย์ และอาสาสมัครลงใต้

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2554 คุรปรเมศวร์ มินศิริ ได้มอบหมายให้จัดทำบล็อกร่วมลงขันซื้อเสื้อชูชีพ และเนื่องจากค่อนข้างเร่งด่วน จึงทำให้ในล็อตแรกนี้ มีความจำเป็นที่ต้องมีเสื้อชูชีพ จำนวน 40 ตัวลงไปเพื่อพร้อมปฏิบัติงาน คุณปรเมศวร์ มินศิริ จึงได้ให้ทางร้านค้าส่งแถวคลองหลอด ช่วยส่งเสื้อมาให้ที่เต๊นท์รับบริจาค "อาสาดุสิต" ที่โรงแรมดุสิตธานี และได้มีการสั่งซื้อเสื้อกันฝน อีกจำนวนหนึ่งด้วย โดยคุณปรเมศวร์ เป็นผู้บริจาครายแรกของการร่วมลงขันในครั้งนี้